IVBN: Interesse woningbeleggers niet vanzelfsprekend

Als de belangstelling van beleggers in vrije sectorhuurwoningen tussen de 700 en 1.000 euro moet worden omgezet in concrete investeringen, dan moet er nog heel wat water door de Rijn stromen.

Dat vindt de IVBN, die daarom in een persbericht nogmaals wijst op de negatieve invloed van de verhuurdersheffing, geen gelijk speelveld tussen markt en corporaties en de te gereguleerde huurwet. Als die problemen niet worden opgelost dan wijken buitenlandse beleggers uit naar andere eurolanden. Om in die groeiende behoefte van beleggers te voorzien, schrijft IVBN, zal er meer binnen- en buitenlands, privaat en institutioneel beleggersgeld naar de vrije sectorhuurmarkt moeten stromen. Daarvoor geeft de belangenvereniging van institutionele beleggers vier aanbevelingen.

Het vertrouwen van de beleggers moet worden hersteld. Dat kan als vanuit de overheid en de politiek wordt gegarandeerd dat de vrije markt niet zal worden gereguleerd. De invoering van de verhuurdersheffing, óók voor (institutionele) beleggers, remt sterk de investeringen door beleggers. De vrees bestaat dat de politiek de heffing ook in de vrije sectorhuurmarkt zal doorvoeren. De heffing belemmert verder de verkoop van bestaande, te liberaliseren huurwoningen van corporaties.

Ten tweede moet er een gelijk speelveld komen tussen beleggers en woningcorporaties. In 2014 moet er duidelijkheid komen over de kerntaak van woningcorporaties en de ruimte die er is voor commerciële nevenactiviteiten.

Ten derde moeten de huren in de gereguleerde voorraad geleidelijk meer marktconform worden. Het kabinet moet ook het scheefwonen blijven aanpakken, ondanks dat alleen nog in 2014 de inkomensafhankelijke huurverhoging mag worden doorgevoerd. Als in de jaren daarna een huursombenadering wordt ingevoerd, zullen volgens IVBN regelmatige inkomenstoetsingen nodig zijn.

Tot slot stelt IVBN dat de wet- en regelgeving voor huurwoningen moet worden geliberaliseerd. Daaronder verstaat IVBN een ander huurbeleid voor te liberaliseren huurwoningen van corporaties, verlaging of in ieder geval bevriezing van de liberalisatiegrens, meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten en het liberaliseren van langlopende huurcontracten.

Het belegd vermogen van institutionele beleggers in Nederlandse huurwoningen bedraagt 22 miljard euro ofwel 135.000 huurwoningen. Daarvan wordt iets meer dan de helft al in de vrije sector verhuurd. Het aantal nieuwe huurwoningen dat de IVBN-leden jaarlijks aan de portefeuilles toevoegt, bedraagt zo’n 4.000 stuks.

Bron: www.vastgoedmarkt.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *