Herontwikkeling vastgoed!

Steeds vaker wordt gekozen voor herontwikkeling van vastgoed in plaats van nieuwbouw van kantoren. Door een effectieve en efficiënte herindeling van de vierkante meters kan een gebouw nog langere tijd voor andere doelen en werkprocessen gebruikt worden. Bij de renovatie van vastgoed is het dan ook van belang om te kiezen voor flexibiliteit.

Kansen van herontwikkeling vastgoed op een juiste wijze benutten
Veel kantoren zijn ontworpen voor één specifiek gebruiksdoel met een vaak standaard stramien [veelvoud van 1,80 m]. Hierdoor zijn veel kantoorgebouwen nu niet geheel meer – of alleen tegen zeer hoge kosten – te gebruiken voor andere doeleinden, zoals studentenhuisvesting, horeca of onderwijs. Dit terwijl de technische levensduur vaak nog niet verstreken is. Sloop is dan nog wat rest. Door toch slim om te gaan met de omstandigheden kunnen kosten worden gedrukt, sloop worden voorkomen en rendementen geoptimaliseerd.

Bij de realisatie van bijvoorbeeld nieuwe kantoren wordt inmiddels in toenemende mate rekening gehouden met de toekomstige herontwikkelingspotentie van het vastgoed. Onder andere door vrije vloervelden te realiseren [flexibele indeelbaarheid], maar ook met het installatietechnische aspect en de locatie van verticale stijgpunten. Nieuwe huurders stellen andere eisen aan de inrichting van het kantoor, maar ook bestaande huurders kunnen na verloop van tijd andere behoeften krijgen. Daarnaast kunnen ook eigenaren – in geval van leegstand – wensen hebben aan een andere invulling of combinatie van invullingen. SW² Vastgoed helpt eigenaren hierbij. Het is dus van belang dat het gebouw zo flexibel mogelijk gebouwd wordt, zodat het voor huurders aantrekkelijk is om voor langere tijd te blijven huren. Het Nieuwe Werken gaat feitelijk hand in hand met een flexibele kantooromgeving.

SW² Vastgoed als adviseur bij herontwikkeling en vervaardiging van nieuw vastgoed
Herontwikkeling van vastgoed biedt ook de kans om een gebouw onderhoudsvriendelijk en duurzaam [BREEAM] te maken. Bij de herontwikkeling vastgoed werkt SW² Vastgoed nauw samen met beleggers, financiers en gebruikers [huurders]. Er moet bij herontwikkeling van vastgoed aandacht zijn voor de geboden faciliteiten in een gebouw of in de naaste omgeving. SW² Vastgoed streeft hier altijd naar bij de herontwikkeling van zoals kantoren, wonen maar ook van andere vormen van andere gebouwen. Bij vervaardiging van nieuw vastgoed is het van groot belang om in geval en omstandigheid na te denken over niet alleen de economische, maar ook technische levensduur en het gebouw op ‘meerdere soorten gebruik’ te outilleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *