Transformatie leegstaande kantoren wordt makkelijker per 1 november 2014

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: vandaag is in het Staatsblad verschenen het besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en enkele andere wetten dat het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld ten behoeve van de transformatie van leegstaande kantoren, gaat vergemakkelijken.

Vanaf 1 november a.s. wordt het mogelijk om via de reguliere procedure, die in principe 8 weken duurt, een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Dat kan een flinke tijdwinst opleveren. Ook kan een dergelijke vergunning verleend worden voor de duur van maximaal 10 jaar, waar dat voorheen 5 jaar was.

Niet langer hoeft aannemelijk te worden gemaakt dat de activiteit, waarvoor de tijdelijke afwijking wordt gevraagd, voorziet in een tijdelijke behoefte; het kan dus ook gaan om een activiteit die voorziet in een permanente behoefte, maar tijdelijk op een bepaalde locatie wordt toegestaan. De enige eis is dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen moet kunnen worden beëindigd. Ook geldt voor deze situatie niet langer dat het aantal woningen gelijk moet blijven, zodat ook de tijdelijke transformatie van een leegstaand kantoor naar een wooncomplex of studentenwoningen via deze procedure kan worden gerealiseerd.

Een andere verruiming is de mogelijkheid van het afwijken van het bestemmingsplan – al dan niet tijdelijk – voor het geven van een andere functie aan een bestaand gebouw. Geldt hiervoor op dit moment nog een maximum van 1500 m2, vanaf 1 november a.s. komt die beperking te vervallen.

De nieuwe regelgeving bevat nog meer belangrijke wijzigingen. Zo worden de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen vergroot, waardoor onder andere het plaatsen van mantelzorgwoningen in de achtertuin mogelijk wordt gemaakt.

De nieuwe regeling is gepubliceerd in Stb. 2014, 333.

Bron: www.sixlegal.nl – door Irma van den Berg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *